(0057-002-0028) แพทย์ พยาบาล ประณามผู้ก่อความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม

แพทย์ พยาบาล ประณามผู้ก่อความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม

 

 

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร รวมตัวยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ชุมนุม พร้อมแถลงการณ์ประณามผู้ก่อความรุนแรง  

 

ที่โรงพยาบาลพิจิตร นายนายแพทย์ประจวบ มงคลศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล พนักงาน และลูกจ้าง โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 50 คน ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัย เป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต เหตุความรุนแรงของการชุมนุมทางการเมือง พร้อมทั้งถือป้ายที่มีข้อความประณามผู้ก่อความรุนแรง เข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ โดยทางกลุ่มแพทย์พยาบาล ได้อ่านคำแถลงการณ์ฉันทามติ จำนวน 6 ข้อ คือ 1. ขอประณามผู้ก่อคามรุนแรง 2. ให้รัฐบาลจับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ 3. รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความรุนแรง 4. สังคมต้องมีการปฏิรูปไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 5. เรียกร้องภาคส่วนต่างๆให้แสดงพลังและจุดยืน เพื่อหาทางออกเพื่อประเทศ 6. ขอให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และร่วมแรงกำจัดคอรัปชั่น 

 

สำหรับทางคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพิจิตร ที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออก ตามแนวคิดจุดยืนของประชาชนและได้ยืนยันว่าจะทำงานให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 ///////////////////